Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Choi RitaFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 3 Deviations 3 Comments 523 Pageviews
×

Newest Deviations

Pack Png Nauen By Rita # 1 by ChoiRitaDesigner Pack Png Nauen By Rita # 1 :iconchoiritadesigner:ChoiRitaDesigner 0 0 [ Cover Zing # 1 ] By Rita by ChoiRitaDesigner [ Cover Zing # 1 ] By Rita :iconchoiritadesigner:ChoiRitaDesigner 1 0

Favourites

PACK PNG ULZZANG GIRL BOMI by SumieZhangI1 PACK PNG ULZZANG GIRL BOMI :iconsumiezhangi1:SumieZhangI1 115 107

Watchers

Groups

This user is not currently part of any groups.

Activity


Chác bạn, hôm nay mình sẽ chỉ các bạn 3 hiệu ứng đang thịnh hành- cách chọn hiệu ứng hợp cho stock
Vào vấn đề: 3 hiệu ứng cho theme đang thịnh hành-Cách chọn hiệu ứng phù hợp stock
1) Hiệu ứng nhòe hậu cảnh hay text
 
B1: Mở art (hoặc viết text nếu sài hiệu ứng cho text)
B2: Ctrl j nhân đôi layer art (hoặc layer text)
B3: Vào filter->Blur->Motion blur->Xuất hiện hộp hội thoại
B4: Trong khung Angle chỉnh thông số: 0
      Trong thanh Distance: Kéo qua lại để chọn độ mờ tùy ý
B5: Nhấn OK
B6: Dùng gôm bôi phần idol
  Kết quả:
BEFORE
AFTER
  Cách chọn stock cho hiệu ứng này: Chỉ sài khi stock có cảnh đằng sau mà khi tẩy thường khó tự nhiên được thì hãy sử dụng
 
2) Hiệu ứng nhòe hậu cảnh kiểu tranh vẽ
B1: Mở art
B2: Ctrl j nhân đôi layer art
B3: Vào filter->Brush strokes->Sprayed strokes
B4: Xuất hiện trang điều chỉnh hiệu ứng
B5: Trong thanh Stroke length: Chỉnh thông số tùy ý bằng cách kéo thanh trượt hay đánh thông số vào ô trống
      Trong thanh Spray radius: Chỉnh thông số tùy ý bằng cách kéo thanh trượt hay đánh thông số vào ô trống
B6: Nhấn OK
B7: Dùng gôm bôi phần idol
  Kết quả:
BEFORE
AFTER 
HOẶC 
  Cách chọn stock cho hiệu ứng này: Không sử dụng hiệu ứng này cho stock có màu nền đồng màu hay khá đồng mà nên sài cho những stock có nền là cảnh vật rõ ràng và nhiều màu sắc thì hiệu ứng mới có tác dụng
 
3) Hiệu ứng tia sáng-Biết được nhờ xem TUT của Phỏm
B1: Mở art
B2: Vào filter->Render->Lens flare
B3: Xuất hiện hộp hội thoại
B4: Trong thanh Brightness: Chỉnh thông số bằng cách trược thanh trượt hoặc đánh thông số vào ô trống. Brightness chịu nhiệm vụ điều chỉnh độ to nhỏ của tia sáng
      Trong khung Lens type: Chọn 1 trong 4 kiểu tia sáng bằng cách nhấn chọn ô tròn trước nó
B5: Nhấn OK
  Kết quả:
BEFORE
AFTER
   Cách chọn stock cho hiệu ứng này: Stock thì idol nhìn phải xa (tức trong ảnh idol đứng xa), nền stock tối, có thể chọn những stock trông "ngầu ngầu" như theme Taeyeon của tớ
  Chúc các bạn thành công
Nguồn: Chirikatori-Kim
Nick DA : thanhridesigner.deviantart.com…
Nick Zing : me.zing.vn/pi/fcsnsdgirlkieusa

Comments


Add a Comment:
 
No comments have been added yet.